CORONA, WERVELWIND DIE DE ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT OP HUN KOP ZET

Je kan tegenwoordig nog maar weinig vertellen of schrijven zonder het over corona te hebben. De Covid-19 pandemie en de daaropvolgende acties van landen en overheden, hebben wereldwijd voor een uitdaging gezorgd die haar gelijke niet kent. Corona heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen: families en gezinnen, studenten en werkenden, bedrijven en economie, overheden. Ook HR ondervindt dagelijks de gevolgen van corona. Niet alleen heeft corona gezorgd voor een daling in het aantal banen, vacatures en gewerkte uren. Ook worden binnen bedrijven procedures en werkwijzen helemaal op hun kop gezet. Het is nu al duidelijk dat, zelfs al verdwijnt corona van het wereldtoneel, sommige veranderingen niet meer teruggedraaid kunnen of zullen worden. Van business as usual naar een nieuwe realiteit. En daar heeft HR een flinke kluif aan.

Van een krappe arbeidsmarkt naar een arbeidsmarkt onder druk

Zowel vóór corona als nu is er namelijk sprake van een mismatch op onze arbeidsmarkt. Zelfs toen onze arbeidsmarkt krapper dan krap was, bleven nog steeds mensen aan de zijlijn staan, het zogeheten ‘onbenutte arbeidspotentieel’. Het gaat dus niet zozeer om een tekort aan mensen, maar veel vaker om een mismatch tussen vraag en aanbod. Die mismatch kan nóg sterker worden als de (corona)crisis ook nog
eens de digitalisering, robotisering en automatisering versnelt. Mede daarom heeft de overheid in NOW 2 en 3 ingeschreven dat werkgevers zich moeten inspannen om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van hun werk. Wanneer duidelijk is dat werk sterk vermindert of dreigt te verdwijnen, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om zich op een andere loopbaan te oriënteren en moeten ze zich inspannen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. Duidelijk een takenpakket waar HR het verschil kan maken, maar waarmee niet iedere HR afdeling evenveel ervaring of kennis van heeft. De door corona toegenomen mismatch op de arbeidsmarkt zal ook gevolgen hebben voor recruiters.

Harvard Business School en Accenture roepen na onderzoek op om niet meer te zoeken naar ‘schapen met vijf poten’, maar om het onbenut arbeidstalent te gaan benuttenii. Harvard Business School heeft het in dit opzicht over de ‘hidden workers’, een talentpool van individuen die niet onmiddellijk passen in het profiel van de ‘perfecte kandidaat’, maar die wel over het potentieel beschikken om direct aangenomen te
worden. Hoogleraar Joseph Fuller erkent dat er een attitudewijziging nodig is om het verborgen talent te ontdekken: “In plaats van uitselecteren wie niet past, zouden bedrijven beter kunnen focussen op wie de skills heeft die zij naarstig nodig hebben. Als bedrijven hun
‘one-size-fits-all’ recruitmentaanpak inruilen voor een meer gerichte, op skills gebaseerde aanpak, kunnen ze een pak openen naar een nu nog te vaak vergeten arbeidspotentieel”.

Skills paspoort en mismatch

In plaats van het traditionele cv wordt ook langzaam maar zeker vaker gesproken over een ‘skills-paspoort’, ‘vaardigheden-cv’ of ‘competentie-paspoort’iii. Mismatch versus het onbenutte arbeidspotentieel. Vóór corona werden organisaties opeenvolgende
kwartalen met een zeer krappe arbeidsmarkt geconfronteerd. Werkenden hadden volop keuze uit een ontzettend hoog aantal openstaande vacatures, wat het voor bedrijven erg lastig maakte om aan personeel te komen. Maar dan was daar ineens COVID-19. Vanaf maart tot en met september 2020 heeft de overheid bedrijven en werkenden ondersteund met de NOW 1 en NOW 2. Vanwege de aanhoudende impact
van het coronavirus op onze samenleving en economie, werd het steunpakket met de NOW 3 verlengd voor een langere periode, tot 1 juli 2021. Hiermee wil de overheid duidelijkheid creëren voor langere tijd (3 x 3 maanden) én bedrijven de mogelijkheid bieden om zich samen met werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. Tijdens de aankondiging van de NOW 3 in september 2020 werd in het derde tijdsvak een versobering ingebouwd inzake het verwachte omzetverlies én het vergoedingspercentage. Die versobering is door de strenge lockdownperiode in januari 2021 van de baan. Niet alleen blijft de ondergrens voor het verwachte omzetverlies op 20 procent, de maximale tegemoetkoming in de loonkosten wordt vanaf 1 januari tot 1 juli verhoogd van 80 naar 85 procent. Wel worden de kortingen op bedrijfseconomisch ontslag, net als in NOW 2, langzaam losgelaten en mag de loonsom (ten opzichte van juni 2020) met 10 procent
dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De verwachting is dan ook dat de werkloosheid zal toenemen en er spoedig een einde zal komen aan de arbeidsmarktkrapte. De mismatch zal echter blijven.

Leave your thoughts

Dream big,
Sparkle more,
Shine bright!

Sparkle HRM B.V.

Vlasfabriek
Overschieseweg 10-12
3044 EE Rotterdam
KVK: 81164165
BTW-nummer: 861963556B01
IBAN: NL63INGB0006607787
Tel. +31 (0)10 3167170
E. contact@sparklehrm.work

[gtranslate]